Solat Jamaah di Masjid al Haram & Nabawi

Solat Jamaah di Masjid Nabawi & Masjidil Haram

Apa yang dimaksud solat berjamaah Arba’in? Solat berjamaah Arba’in adalah Solat berjamaah 5 (lima) waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 (empat puluh) waktu Solat. Apakah solat berjamaah Arba’in diharuskan berjamaah dengan Imam Rawatib Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus-putus? Dianjurkan berjamaah dengan Imam Rawatib dan tidak terputus-putus, kecuali ada uzur syar’iy (halangan yang […]

Login